International Rainwater Catchment Systems Experiences: Towards Water Security

Edición, coordinación o compilación de libro

José Arturo Gleason Espíndola, César Augusto Casiano Flores, Raul Pacheco-Vega and Margarita Rosa Pacheco Montes (editors): International Rainwater Catchment Systems Experiences: Towards Water Security, London, UK: IWA Publishing, 2020, 180 p.

2020-01-01	  		  		

Síguenos